Objekte Banimi & Shërbimesh

6
IMG_2778
9

Objekt i ndërtuar nga Kaso Construction & Ales Konstruksion shpk.
Objekti ndodhet tek rruga “Thoma Koxhaj” (Pallatet Çabej)
Me një sipërfaqe totale ndërtimi prej 16800 m2, objekti përfshin 1 kat parkimi nëntokësor, 1 kat dyqane dhe 10 kate banimi.
Cilësia e ndërtimit është e një standarti me parametra bashkëkohorë.

Vendndodhja:
Rruga Thoma Koxhaj
Kate mbitokë:
11
Kate nëntokë:
1
Fillimi i punimeve:
2010
Përfundimi i punimeve:
2012
Sipërfaqe ndërtimi:
16800 m2
https://kasogroup.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/Kaso-Construction-new.png

Copyright by KASO Construction. All rights reserved | Designed by E.M