Objekt Polifunksional 2-5-7 Kate

Back Camera

Objekti përfshin 2 kate nëntoke, një kat dyqane dhe 6 kate banimi. Ndërtimi ka standartet më të larta, të projektuar dhe të ndërtuara sipas kërkesave të tregut. Projektet e medha të ndërtimit janë ndërmarrje komplekse, shpesh të përfshirë dhjetëra nënkontraktorë dhe furnizues, paisje dhe shërbime, orkestrimi i operacioneve të tilla kërkon ndertimin e klasit të parë të menaxhimit, gjë nga e cila identifikohet KASO Construction.

Vendndodhja:
Rruga Frosina Plaku
Kate mbitokë:
2, 5 dhe 7
Kate nëntokë:
2
Fillimi i punimeve:
2009
Përfundimi i punimeve:
2011
Sipërfaqe ndërtimi:
7000 m2
https://kasogroup.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/Kaso-Construction-new.png

Copyright by KASO Construction. All rights reserved | Designed by E.M