Objekt i Ri (te Liqeni i Thatë)

02 (1)
03 (1)
01 (1)
04 (1)

Përgatitemi për të nisur objektin më të ri në zonën e Liqenit të Thatë, Tirane.

Vendndodhja:
Kate mbitokë:
Kate nëntokë:
Fillimi i punimeve:
Përfundimi i punimeve:
Sipërfaqe ndërtimi:
https://kasogroup.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/Kaso-Construction-new.png

Copyright by KASO Construction. All rights reserved | Designed by E.M