https://kasogroup.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/konstruksione-rezidenciale.jpg

RezidencaNdërtim I Godinave
Residenciale

https://kasogroup.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Inxhinieri-Ndertimi-kaso-group.jpg

NdërtimRikonstruksion & Mirëmbajtje
i Objekteve Residenciale

https://kasogroup.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Prokurim-shitje-blerje-kaso-group-shpk.jpg

Shitje - BlerjeShitje / Blerje
Pronash

RISI & INOVACIONPrej 10 vitesh
në sektorin
e ndërtimit

KASO Construction, themeluar në vitin 1995 në fushën e lëndës drusore, tashmë operon prej 10 vitesh në sektorin e ndërtimit. Prioriteti është ndërtimi i godinave me cilësi të lartë punimesh, duke garantuar për vite me rradhë asistencë dhe mbarëvajtje.
https://kasogroup.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/about-home-1.png

REZIDENCAObjekte Rezidenciale

HOTELERIGodina Shërbimi

INFRASTRUKTURËStacione Elektrike

MIRËMBAJTJERikonstruksione Rrugësh

Çfarë Ofrojmë

Ofrojmë për ju apartamente dhe ambiente biznesi të tipologjive të ndryshme në objekte residenciale unike, për një jetesë moderne në zonat më të kërkuara të kryeqytetit!

Çfarë Ofrojmë

Ofrojmë për ju apartamente dhe ambiente biznesi të tipologjive të ndryshme në objekte residenciale unike, për një jetesë moderne në zonat më të kërkuara të kryeqytetit!

REZIDENCAObjekte Rezidenciale

HOTELERIGodina Shërbimi

INFRASTRUKTURËStacione Elektrike

MIRËMBAJTJERikonstruksione Rrugësh

Standarte Perëndimore
IMPLEMENTIM I STANDARTEVE PERËNDIMORE
Zbatim Teknikash
ZBATIM I TEKNIKAVE DHE RREGULLAVE GJATË PUNËS
Bashkëpunim
BASHKËPUNIM I NGUSHTË ME KLIENTIN

PROJEKTE RISIProjektet Tona

KASO Construction si prioritet ka ndërtimin e godinave me cilësi të lartë punimesh, duke garatuar për vite me rradhë asistencë dhe mbarëvajtje. Ne i ofrojmë klientëve tanë teknologji të përparuar dhe materiale cilësore në ndërtimin e godinave, duke operuar me partnerët më të mirë në treg, si brenda ashtu dhe jashtë vendit.
https://kasogroup.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/projektet-tona-1.png
AllHotelRezidenca
https://kasogroup.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/teknologjia-580.png

EFIÇENCË NË REZULTATETeknologjia

Ne i ofrojmë klientëve tanë teknologji të përparuar dhe materiale cilësore në ndërtimin e godinave, duke operuar me partnerët më të mirë në treg brenda dhe jashtë vendit.

Fasada e Ventiluar

Jetëgjatësi maksimale e objektit pasi sigurohet mbrojtje e lartë nga faktorët klimaterikë, kimikë dhe fizikë. Shpenzim minimal energjie për ruajtjen e temperaturës konstante në ambient dhe izolim akustik i zhurmave nga jashtë – brenda.

FASADAFasada Ekologjike

ENERGJIEnergji e Ripërtëritshme

QETËSIIzolim nga Zhurmat

KURSIM ENERGJIETemepraturë Konstante

Fasada e Ventiluar

Jetëgjatësi maksimale e objektit pasi sigurohet mbrojtje e lartë nga faktorët klimaterikë, kimikë dhe fizikë. Shpenzim minimal energjie për ruajtjen e temperaturës konstante në ambient dhe izolim akustik i zhurmave nga jashtë – brenda.

FASADAFasada Ekologjike

ENERGJIEnergji e Ripërtëritshme

QETËSIIzolim nga Zhurmat

KURSIM ENERGJIETemepraturë Konstante

Ku ndodhemi

KASO Construction është i hapur për çfarëdolloj bashkëpunimi me partnerë të tjerë në menaxhimin e kontratave, menaxhimin e shit-blerjeve të pronave të paluajtshme etj.
Adresa për projektet:
Rruga Ndreko Rino
Tiranë, Albania
Zyra e Shitjeve
Rruga e Kosovarëve
Zyra Qëndrore
Telefon
+355 695514484
+355 696080888
Adresa
Rr. Brigada e VIII
Bllok Tiranë, 1001
Email
info@kasogroup.al

https://kasogroup.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/Kaso-Construction-new.png

Copyright by KASO Construction. All rights reserved | Designed by E.M